Nedersaksisch Staatsbad Pyrmont B.V.

Het grootste staatsbad van Nedersaksen ligt, ingebed door de zachtglooiende heuvelketens van het Weserbergland, ongeveer 70 km ten zuidwesten van Hannover, vlakbij Hameln, de stad van de rattenvanger. Hier vinden de gasten rust en ontspanning in een constant zacht en mild klimaat.

De werelberoemdheid van Bad Pyrmont is toe te schrijven aan de ter plekke specifieke geneesmiddelen – natuurlijk veen, natuurlijke geneeskrachtige bronnen (zout- en ijzerhoudend) en natuurlijk koolzuur (CO2-brongas). Dankzij deze geneesmiddelen, onze medisch-therapeutische deskundigheid en de natuurlijke mogelijkheden voor rust en ontspanning bieden wij onze patiënten en gasten de optimale voorwaarden om hun gezondheid te verbeteren.

De verschillende afdelingen van ons dienstverlenend bedrijf werken samen om hun verblijf voor onze patiënten en gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

In het centrum van Pyrmont ligt het kuurpark met de palmentuin, het grootste openlucht- palmencomplex ten noorden van de Alpen. Dit park wordt onderhouden en verzorgd door onze parkservice. Het is enkele keren op nationaal en internationaal niveau onderscheiden

Een andere centrale instelling van het staatsbad is het ambulante therapie- en revalidatiecentrum „Königin-Luise-Bad“, waar alle ambulante therapieën van een kuurplaats (veen, sole, CO2 en fysieke therapie) aangeboden en uitgevoerd worden. De Hufeland bronnen bieden onze gasten verschillende prachtige wellnesswerelden op een eiland van rust en ontspanning met drie solezwembekkens, een uitstekend spa-complex met verschillende soorten sauna's, trapsgewijs op gewenste temperatuur gebracht, en een royale saunatuin met drie blokhutsauna's en een stiltehuis. Zeezoutgrot en sneeuwparadijs completeren het veelzijdige aanbod. Voortreffelijke beauty- en wellnessvoorzieningen garanderen dat aan alle wensen wordt voldaan.

De kliniek „Der Fürstenhof“ is eigendom van het staatsbad en de daartoe behorende kliniek voor stofwisselingsziekten, voor endokrinologie, gynaecologie, orthopedie en een aangesloten wetenschappelijk instituut van internationale reputatie. Hier worden patiënten met gezondheidsschades in de boven genoemde sectoren ter plekke behandeld.

De afdelingen techniek en “Allgemeine Verwaltung” (algemeen bestuur) zorgen er achter de schermen (in het belang van de gasten) voor dat het kuurbedrijf goed funktioneert. Bovendien bestaat er in het staatsbad een afdeling „Veranstaltungen“ (evenementen) die het cultuuraanbod van het staatsbad organiseert en zo aan het cultuuraanbod van de stad mee vorm geeft. Op die manier levert het staatsbad een essentiële bijdrage aan de attractiviteit van de kuurplaats voor cultuur- en gezondheidstoeristen.

Er volgt nu een beknopte omschrijving van de ontwikkeling van het staatsbad evenals de beschrijving van de toekomstige orientatie met het accent op dienstverlening in de gezondheidssector en op de ontwikkeling en verlening van die diensten aan onze patiënten en gasten.

Historische ontwikkeling

De verering van de Pyrmonter bronnen kan tot de eerste eeuw van onze jaartelling bewezen worden. Margarethe von Rietberg wordt in 1502 als eerste kuurgast in een oorkonde genoemd. Rond 1610 laat Philipp Ernst von Gleichen het eerste bronnengebouw bouwen. Tussen 1668 en 1692 komt onder vorst Georg Friedrich von Waldeck de echte systematische ontwikkeling van de kuurplaats op gang, dat gebeurt door de bouw van een bronnenhuis in barokke stijl boven de „Hylliger Born“, door de aanleg van de hoofdlaan en de bouw van de „Brunnenstraße“. Deze realisaties vormen op successvolle wijze het fundament van deze branche, tot op heden.

  • Rond 1700 wordt begonnen met het versturen van bronwater, er ontstaan de eerste winkels aan de hoofdlaan. En de lanen in het tegenwoordige kuurpark worden aangelegd.
  • Tijdens de volgende decennia ontwikkelt zich Bad Pyrmont met groot succes tot een bekend modebad dat ook door de Europese hoge adel bezocht wordt. In 1777 wordt het vorstelijke „Badelogierhaus“, het tegenwoordige hotel „Füstenhof“, geopend.
  • De bekende kuurartsen Marcard en Menke zijn in Bad Pyrmont werkzaam.
  • Door de voortdurende ontwikkeling van de therapieinstellingen, de bouw van het solebadhuis aan de saline (1808) en van het „Stahlbadehaus“ (1815), de inbouw van een modderbadcel (1825), verder door de bouw van het „Neubrunnenhaus“ (1826) worden de grondslagen voor de expansieve ontwikkeling gelegd, die tot op heden nawerkt. Met de bouw van het „Kurhaus“ (1898), de aanleg van de Franse tuinen in het kuurpark, de bouw van het kuurhotel en van het „Heiligenangerbad“ en door het ontstaan van de palmentuin worden nog andere mijlpalen bereikt.
  • Het overdragen van de administratie van het bad naar de Bad Pyrmont AG (N.V.) in 1922 is de oorsprong van het tegenwoordige staatsbad als onderneming. Aanvankelijk was het van 1937 t/m 1947 Pruisisch staatsbad, vervolgens Nedersaksisch staatsbad, dat in 1974 een nieuwe juridische status (GmbH = B.V.) kreeg, met de deelstaat Nedersaksen als enige vennoot. Alle Nedersaksische staatsbaden waren tot 1999 in de „Niedersächsische Bädergesellschaft mbH“ samengebracht en werden in dat jaar als plaatselijke maatschappijen verzelfstandigd.

De sociaalpolitieke verantwoording van het Staatsbad Pyrmont

Deze sociaalpolitieke verantwoording vindt plaats op twee niveau's:

De historische ontwikkeling heeft het Staatsbad Pyrmont tot steunpilaar van de lokale infrastructuur en dus tot bestaansbasis voor ondernemers in de sectoren horeca, detailhandel, gezondheidsdienstverlening en toeleveranciers gemaakt. Ongeveer 60 % van de werkgelegenheid in Bad Pyrmont is afhankelijk van de „witte industrie“ en heeft daardoor zijn basis in het staatsbad en zijn instellingen.

Aan de andere kant levert de infrastructuur ook de grondslag voor eigen zakengebieden. Het Staatsbad Pyrmont is met tegenwoordig rond 190 eigen arbeidsplaatsen en circa 150 plaatsen bij toeleveranciers en dienstverleners nog steeds een van de grootste werkgevers in Bad Pyrmont.

De bijzondere combinatie van infrastructurele- en bedrijfsbronnen maakt de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen in de gezondheidssector voor het bedriijf mogelijk. Dit staat in het bijzonder in verband met moderne systemen, zoals bijv. „managed-care“ systemen en de bevordering van de gezondheid binnen het bedrijf. Door de nuttige netwerkvorming van ziekenhuizen voor akuute zorg met revalidatieinstellingen evenals door de koppeling van beroeps- en medische revalidatie wordt de verdere positieve ontwikkeling in Bad Pyrmont mogelijk gemaakt.

Gezondheidspolitieke missie

Het Staatsbad Pyrmont is een interregionaal centrum voor dienstverleningen van de ambulante en stationaire gezondheidsbevordering en revalidatie.

Daarvoor zijn de hier specifieke geneesmiddelen essentiële fundamenten: Pyrmonter geneeskrachtige bronnen, natuurkoolzuur en natuurveen, die in het bijzonder door holistisch georiënteerde therapiën aangevuld of samen met psychotherapiën tot op het hele lichaam omvattend werkende therapieconcepten samengevat worden.

Het behoud van de natuurlijke bronnen, het organiseren van manifestaties en het behoud van op de monumentenlijst staande complexen zijn andere taken voor een positieve verdergaande ontwikkeling van het bedrijf „Staatsbad“ en dus ook voor de kuurplaats Bad Pyrmont, waarvan de infrastructurele basis bij dit bedrijf ligt.

Strategie en visie

Het Staatsbad Pyrmont heeft als strategisch doel zich d.m.v. voortdurende verdergaande ontwikkeling van de dienstverleningen in de markt van de gezondheidsdienstverleners te handhaven. De centrale activiteit die slechts beperkte financiële middelen ter beschikking heeft, moet op korte en gemiddelde termijn de kosten dekken om op die manier ook het voortbestaan van werkgelegenheid in het structureel zwakke Bad Pyrmont te garanderen. Hierbij hoort ook de vestiging van een 3 of 4 sterrenhotel onmiddelijk naast het „Königin-Luise-Bad“ en het kuurpark. De gast zal hier holistische dienstverleningen onder één dak kunnen vinden.

Door samenwerking met bondgenoten met dezelfde doelstelling en hun bijdrage aan de kosten, in het bijzonder kosten van het infrastructureel gedeelte van het bedrijf, zal de economische basis van het Staatsbad Pyrmont duurzaam verbeterd worden.

Het doelgerichte optreden van alle toonaangevende instellingen in Bad Pyrmont zal op deze manier een verbetering ondergaan en d.m.v. synergieeffecten de kosten blijven verlagen.

De toekomstige demografische ontwikkeling zal tot een continu stijgende vraag naar revalidatie- en profylactische dienstverlening in de gezondheitssector leiden. Chronische ziektes zullen talrijker worden. Onze bronnen zijn in hoge mate geschikt om aan die vraag te voldoen. Het aantal moderne overnachtingsmogelijkheden die zich in de markt kunnen handhaven, zal verhoogd worden.

De vergelijkende analyse van badplaatsen van 2003 toont aan dat Bad Pyrmont als nummer één van de Nedersaksische badplaatsen dé kwaliteitsstandaards voor de deelstaat bepaald heeft en richtsnoer voor alle Nedersaksische badplaatsen is.

Onze Aanbiedingen (Online boeken)
 Groeien
detail zoeken

Anzeige
WellcommFerienwohnungen
Anzeige